Fransızca kökenli bir kelime olup bir sistemde akımı, gerilimi, frekansı, hızı, basıncı, debiyi vb. belli bir düzeyde tutmaya yarayan düzenleyici aygıt anlamına gelir. Gaz basınç regülatörünün görevi, tüpte bulunan yüksek basınçlı gazın, basıncını düşürerek kaynak sırasında ihtiyacımız olan gaz basıncı ve debisini sağlamaktır.

Gaz basınç regülatörleri, mekanik olarak çalışan ekipmanlardır. Regülatörün çalışma prensibini insanın nefes alıp verme işlemine benzetmek mümkündür. Regülatörde gaz geçişi, gaz geçişinin kesilmesi, istenilen gaz basıncı ya da debisi mekanik olarak ayarlanmaktadır. Gerekli gaz basıncını ya da debisini sağlamak için basınç ayar vidası ( no 5 ) sıkılır. Bu sıkılma işlemi sonucunda yay kuvveti diyaframa ( no6 ) etki eder. Diyaframın gerekli basınca ulaşması durumunda, merkez kapama valfini ( no 7 )açması için girişteki gaz basıncını ( no 1 ) ve valf arkasındaki yay kuvvetini yenerek, merkez kapama valfinin ( no 7 ) geri itilmesini ve sağlanan boşluktan gazın geçişini sağlar. Basınç farklarından oluşarak sağlanan gaz geçişi, aynı şekilde gazın geçişinin kesilmesi için de uygulanır. Çıkış bölümünün bir şekilde kapanması, kapanan bölümde gerekli basıncın oluşmasını sağlar. Bölgede oluşan basınç, diyaframa etki ederek, altında bulunan yay kuvvetini yener ve diyaframın geri çekilmesini sağlar. Geri çekilen diyafram sonucunda, merkez kapama valfi arkasındaki baskı yayına etkiyen kuvvet olmadığı için valf kapanır ve gaz geçişi kesilir.

Tek kademeli gaz basınç regülatörlerinde, giriş basıncı değiştikçe çıkış basıncında ya da debisinde yükselme gözlenmektedir. Bunun sebebi, yüksek giriş basıncına göre ayar yapılırken gerekli basınç ya da akış miktarını sağlamak için basınç ayar vidasına daha fazla bir kuvvet uygulanmaktadır. Bu kuvvete karşılık gelen merkez kapama valfi arkasındaki yay kuvveti sabit kalıp, gaz kullanıldıkça çıkış basıncı azalmakta ve diyaframa etki eden kuvvet de bu orana bağlı bir azalma göstermektedir. Azalma sonucunda, diyafram kuvveti merkez kapama valfini biraz daha etkileyerek çıkıştaki gaz basıncını ya da debisini yükseltmektedir. Regülatörlerin çalışma prensibinden kaynaklanan bu eksiklik nedeni ile gaz %10-20 oranında verimsiz kullanılmaktadır. Verimsizliği gidermek için kaynak elemanı devamlı gaz basıncını ya da debisini kontrol ederek düşürmeli ya da çift kademeli regülatör kullanılarak gazın basıncının ya da debisinin sabit kalması sağlanmalıdır.

Çift kademeli gaz basınç regülatörlerinde, giriş basıncındaki düşme ilk kademeyi etkilerken, ikinci kademede tekrar düzenlendiği için çıkış basıncı ya da debisi sabit kalmaktadır.

Oksi-yanıcı gaz kaynağında gaz geçişi ve gaz geçişinin kesilmesi manuel olarak yapılmaktadır. İstenilen akış miktarı, üzerinde açma-kapama vidaları bulunan bir kabze sayesinde gerçekleştirilir. Bu nedenle, bu tür kaynak işlemlerinde basınç regülatörleri kullanılmaktadır. Çünkü tavlama için gerekli akış miktarları el ile ayarlanabilir. Kaynak makinalarında ise, bu durum farklılık göstermektedir. Gazaltı kaynak makinalarında regülatörden başka bir bölümde elle ayar yapılamadığı için istenilen akışı gösterecek debi okuyan manometreli ya da flowmetreli regülatörler kullanılmaktadır. Kaynak makinalarında regülatöre yardımcı olarak gazın geçişini ya da gazın geçişinin kesilmesini sağlayan solenoidvalfler kullanılmaktadır. Solenoid valf açma ve kapama işlemini, kaynak başlangıcı ve sonunda, kumanda sistemi yardımıyla otomatik olarak yapar ve bundan dolayı kolaylık sağlamaktadır. Kaynağın başlaması için kaynak torcunun tetiğine basılması durumunda, makinanın içinde bulundan solenoid valf gaz yolunu açar, regülatörün diyaframında oluşan kapama basıncı azalır, diyafram merkez kapama valfini etkileyerek gaz geçişi sağlanır. Tetiğin bırakılması sırasında ise, makinadaki valf, gaz yolunu kapatır. Makina ile regülatör arasında bulunan koruyucu gaz hortumunun mesafesi ve yapısına bağlı olarak bir miktar gaz hortumda birikir ve geri basınç yapar. Böylece diyaframı itmek için gerekli basınç sağlanır.

İyi bir gaz regülatörünü oluşturan faktörler:

1.Regülatörde gaz geçişisin kesilmesi için gereken süre,

2.Regülatörün çıkış değeri ile manometrede okunan değerin aynı olması,

3.Gazın akış ve kapanma durumunda aradaki basınç farkından kaynaklanan tolerans değerinin minimum olması.

Regülatörlerde karşılaşılan diğer bir problem regülatörde okunan değer ile çıkış değerlerinin farklı olmasıdır. Bunun nedeni, regülatörlerde akış ölçümü için flowmetre ya da bilyalı sistemler kullanılması gerekirken çoğu regülatörde manometre kullanılmaktadır. Manometreler basınçölçer olarak kabul edilmektedir. Manometreler, belirli basınç ve çıkış çaplarına göre kadran dizilimi yapılır. Böylece çıkış debisinin okunması sağlanmaya çalışılmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda piyasada kullanılan manometrelerin çoğunun akış değerini doğru olarak göstermediği gözlenmiştir. Gaz akışının okunan değerden yüksek olması durumunda fazla gaz kullanımını, düşük olması durumunda ise kaynak kalitesini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.


Kaynak Torch’ları

Kaynak Torchlarıgazaltı kaynak sistemlerinde en sorunlu ürünlerdir, gaz kaçakları, dayanım, malzeme tüketimi, kullanım zorluğu en belirgin sorunlardır. ALSE gaz yönetim sistemleri, 2009 yılından beri kaynak torch’ları üzerine AR-GE çalışmaları yürütmektedir, üretim aşamasındaki yeni ürünlerimizin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarında büyük talep göreceğine inanıyoruz. Patent ve tescil sürecinde olduğumuz torchlarımız en yakın zamanda piyasadaki yerini alacaktır. Farklı bir bakış açısıyla ürettiğimiz Kaynak Torchlarımız;

1.Yüksek ısıya dayanıklı.

2.Optimum soğutma.

3.Sağlam yapısı sayesinde dayanıklı ve uzun kullanım ömürlü.

4.Ergonomik yapısı sayesinde kaynağın her noktasında maksimum verim.

5.Hafif ve esnek kablo takımı sayesinde rahat kullanım.

6.Yüksek derecede güvenirlilik.


Kaynak Modernizasyon Sistemleri


AF Makine Kaynak Modernizasyon Sistemleri Çivili Ticaret ile birlikte "Ölçemediğinizi Yönetemezsiniz" sloganı ile yola çıkarak kaynaklı imalat yapan firmalara, kaynak gazlarının yönetimi konusunda hizmet vermektedir. Koruyucu gaz altında ergitme kaynağı, 1930 yılından itibaren kullanılan kaynak yöntemlerinden biridir. Bu kaynak yönteminde, maliyeti oluşturan en önemli iki etken, kullanılan tel ve koruyucu gaz seçimidir.

Değişim ve gelişim göstererek günümüze kadar gelen kaynak yöntemlerinde, kullanılan ekipmanların (Kaynak Makinası, Regülatör, Torch vb. gibi ürünlerin ) çalışma prensibinden kaynaklanan eksikliklerin fark edilememesi nedeni ile kaynak gazlarının gereğinden fazla kullanımı, maliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. Gaz tasarruf sistemleri, gaz ölçümü ve yönetim teknikleri ile firmaların bu sorununa çözüm sunmaktadır.

AF Makine Gaz Yönetim Sistemleri, yapılan ücretsiz demo çalışmaları ile açık ve net şekilde gaz tasarruf miktarını firmalara ispatlamaktadır.

Süper Economizer adlı gaz tasarruf sistemlerimiz, MIG/MAG, TIG/WIG ve robot kaynak uygulamalarında makine arkası tüp kullanımı veya merkezi dağıtım sistemlerine rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Firmamız;

1. Gaz tasarruf sistemleri ile gaz sevkinde kullanılan ürünlerdeki hataları ortadan kaldırarak daha düzenli ve aynı değerlere kaynak yapılması ile maliyetin azaltılması,

2. Kaynağın her noktasında gaz akışının aynı olması (Kaynağın başlangıcındaki yüksek debinin olumsuz etkisinden kurtulması, başlangıçtaki yüksek gaz debisini ortadan kaldırılması ve olması gereken standart gaz debisi ile kaynağın başlaması) ile kaynak kalitesinin iyileştirilmesi,

3. Kaynak yönteminde kullanılan tüp, manifold v.b. gibi gaz sevk ekipmanlarının sayılarının azalması ve bunlardan kaynaklanan kira bedellerinin düşürülmesi,

4. Hatalardan kaybedilen gazların kaynakta kullanılarak çevreye daha az zarar verilmesi ve havaya karışan gazların azaltılması ile insan sağlığı ve doğaya olan katkısı,

5. Kaybedilen gazların kullanımı ile kaynak maliyetlerine ve ülke ekonomisine katkısı konularında firmalara, ülke ekonomisine, çevreye ve günümüzün en büyük sorunlarından birisi olarak küresel ısınmaya yönelik faydalar sağlamaktadır.

Süper Economizer Gaz Tasarruf Sistemi Nasıl Çalışır

Tek kademeli standart regülatörlerde, gaz akışı sağlayabilmek için giriş basıncından yüksek olmak şartıyla basınç ayar vidasını sıkarız ve diyaframa hareket veririz. Diyafram Resim-2 (a) pozisyonuna geldiğinde gaz akışı sağlanmış olur. Kaynak işlemi süresince diyafram hareket halindedir. Torch'un tetiğini bıraktığımızda diyaframın kalkık olması nedeniyle gaz akışı bir süre daha devam etmektedir. Gaz akışından ötürü hortumda bir miktar gaz birikir, bu biriken gaz diyaframa ters basınç yapmaya başlar. Diyafram Resim-2(b) deki konuma geldiğinde gaz akışı durur.

Her gaz altı kaynak makinesi bir selenoid valfe sahiptir. Bu valf torch'un tetiği ile çalışır. Tetiğe bastığınızda aktif olur gaz akışı sağlar, tetiği bıraktığınızda kapanıp gaz akışını keser. Hortumda biriken gazların basıncı dış ortam basıncından daha yüksek olması nedeniyle torch'un tetiğine bastığımız anda bu yüksek basınçlı gazlar dış ortama salınır ve maliyetleri yükseltir. Her tetiğe bastığımızda bu istenmeyen olay gerçekleşir. Süper Economizer gaz tasarruf sistemi bu istenmeyen durumu engelleyerek, sabit akış altında kaynak yapmanızı sağlar.

Torch'un tetiğine basıldığı andan itibaren regülatör üzerinden akış miktarını (debisini) ayarladığımız gaz, kaynağa başladığımız ilk patlatma anında 3 ila 6 kat arasında bir artış göstererek 4 ila 10 saniye boyunca kaynak bölgesine gönderilir. Bu tamamıyla istenmeyen bir durumdur ve gaz altı kaynak yönteminin en büyük sorunudur. Süper Economizer adlı gaz tasarruf sistemimiz, kaynağın başlangıç anında dışarı atığımız tamamı israf olup hiçbir işe yaramayan ve maliyeti oldukça yüksek olan gazları engeller ve gazın daha düzenli kullanılmasını sağlayıp ortalama %40 - %80 oranında tasarruf gerçekleştirir .

Süper Economizer gaz tasarruf sistemi patentli ve marka tescilli bir üründür. "ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM" , "TSE" ve "CE" standartlarına uygun olarak üretilir. Ağır sanayi şartlarına dayanacak şekilde üretilmiştir. Ürün dışındaki komposit zırh sayesinde kullanım ve dayanım ömrü artırılmıştır. Kaynak makinesinin marka ve modeline göre torch'a en yakın noktaya montajı yapılarak kullanıma hazır hale gelir.

Süper Economizer gaz tasarruf sisteminin, gaz maliyetlerinin düşürülmesinin yanında bir çok faydası vardır. Bunlar; kaynak kalitesinin iyileştirilmesi, çevreye atılan gazların azaltılması ile doğaya ve işçi sağlına katkı, tüp değişim sürelerinden kaynaklanan zaman kayıplarının önüne geçilmesidir.

Kaynak Kalitesi

Kaynak Makinesi gaz başlangıç noktası ile tel sürme ünitesi arasındaki mesafe arttıkça başlangıç anındaki gaz debisi miktarı ve akış süresi doğru orantılı şekilde bir şekilde artarak israf edilen gaz miktarını artırmaktadır. Bu yüksek gaz debisi kaynak giriş kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. "Süper Economizer" sabit gaz akışı sağlayarak bu istenmeyen durumun önüne geçerek giriş kaynak kalitesini artırır.

Çevre ve İşçi Sağlığı

Gaz altı kaynak gazları, işlevleri nedeni ile fabrika ortama salınmakta ve çekilebilen miktarı, fan sistemleri ile dış ortama taşınmaktadır. Önemli bir miktar fabrika içindeki havada kalmaktadır. Süper Economizer adlı gaz tasarruf sistemlerimiz sayesinde, yapılan tasarrufun yanı sıra, işletme içerisindeki hava kalitesini artırarak çalışanlarımızın sağlığı için önemli bir katkı sağlamaktadır. Gaz tasarruf sistemlerinin kullanılmasıyla tüp kullanımı azalmaktadır, bu düşüş sayesinde kaynak operatörleri tüp değişiminden kaynaklanan fiziksel zorlanmalardan daha az etkilenir.

CO2, Karışım, Argon gazı ve kaynak esnasında reaksiyonlardan oluşan çeşitli gazlar, atmosfere salınmaktadır. Bu oranların en az yarı yarıya indirme şansı yakalayarak havaya karışan gazların azaltılması ve küresel ısınmanın önlenmesine bir miktar katkı sağlanmaktadır. "Süper Economizer" sadece kaynakta ihtiyaç olan gazı sevk eder.

Zaman Kayıplarının Önüne Geçilmesi

Gaz tüpleri fabrika dışında güvenli bir yerde depolanır. Kaynak makinesi ile tüp depolama alanı arasındaki mesafede nedeniyle her tüp değişimi ortalama 20-40 dakika arasında sürmektedir. Bu değişim sürelerinde üretim süreci duraksamalar yaşanmaktadır. Gaz tasarrufu sayesinde kullanılan tüp miktarı azaltılarak bu zaman kayıplarının önüne geçilmektedir.

 

Süper Economizer'in Avantajları

>Gaz Maliyetlerini Düşürüyoruz

>Kaynak Kalitesini İyileştiriyoruz

>Çevremizi Koruyoruz.

>Zaman Kayıplarını Azaltıyoruz

Af Makine E Bröşür

>Bröşürümüzü indirerek daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz

İndirmek için Tıklayınız...

Özel Hizmetler

>Gaz Yönetim Danışmanlığı

>Merkezi Gaz Dağıtım Hatlar

>Kaynakçı Ustalarına Teknik

>Eğitimler

İletişim Bilgileri

Adres : Yağcılar Mh. Atar Sok. No:9 Adapazarı / Sakarya

Tel : 0264 279 69 69

Fax : 0264 277 00 69

E-mail : info@afmakine.com